Coaching & Management Services

 

Gedurende de eerste 3 jaren werd heel wat ervaring in het coachen van kleine en middelgrote projectteams verworven. Aansluitend op de evolutie binnen de IT wereld kunnen we dan ook heel wat ondersteuning en coaching bieden aan bestaande IT teams. Ook management begeleiding behoort bij het dienstenpakket. Immers niet elk management heeft voldoende kennis van de informatie en communicatie technologie en kan zich aldus laten bijstaan door specialisten. Aan de hand van overdracht van kennis aan het management trachten wij het bedrijfsmanagement in een korte tijdspanne spraakvaardig te maken zodat het ook met kennis van zaken kan onderhandelen met hun leveranciers.

 

Projecten

 

Naarmate de Internet technologie evolueert is ook Consultancy & Management Services zich meer en meer gaan toeleggen op projecten rechtstreeks gerelateerd tot het Internet. Meer en meer bedrijven trachten immers hun diensten en producten online aan hun potentiële klanten aan te bieden. Ook service wordt meer en meer via online technologie aangeboden. In diverse projecten heeft Consultancy & Management Services  zich verdiept in het efficiënt en kostenbesparend inplementeren van online oplossingen. Al dan niet in samenspraak met eventuele andere partners bij de klant. Onze specialisatie gaat vooral in de richting van interactieve oplossingen waarbij het verwerken van data van en naar het Internet een groot deel van onze kennis en ervaring beslaat.

 

Advies VZW's

 

Inmiddels hebben wij heel wat ervaring bij het opzetten en aanpassen van vzw structuren. Sinds 2006 zijn wij actief als voordrachtgever in kader van de vzw wetgeving en de vrijwilligerswerking. Een project van Steunpunt Vlaanderen waarbij wij voor zowel gemeentelijke, provinciale als private organisaties, waaronder ook Vormingplus, regelmatig voordrachten geven op diverse locaties.

Verschillende diensten worden aangeboden onder de vorm van een opdracht met een forfaitaire kost. Meer informatie kan u aanvragen via deze link (per email).