Policy and governance.

 

Door toedoen van de steeds wijzigende bedrijfsprocessen, te wijten aan de evolutie van de economische patronen, heeft een bedrijf meer en meer nood aan een degelijke policy en een uitgekiende governance strategie. Aan de hand van bestaande modellen wordt bij de klant afgetast welke bedrijfsprocessen onder de bedrijfspolicy dienen te vallen. Werknemers van het bedrijf kunnen zich dan ook makkelijker inwerken in de strategie dat het bedrijf wenst te ontwikkelen.

Print Friendly and PDF