Archive for the ‘Uncategorized’ category

Nieuwe Internet-extensies in de maak, enkele reacties.

June 8th, 2012

ICANN logoHet zal jullie wel niet ontgaan zijn dat dit jaar binnen de wereld van domein namen een enorme mijlpaal werd bereikt. Met de beslissing van ICANN eind 2011 werd een enorme trein op gang gebracht. Eind mei 2012 werd uiteindelijk de registratieperiode voor kandidaat Internet extensies afgesloten. Volgens ICANN zijn meer dan 2.000 dossiers ontvangen, een aantal dat buiten de meeste verwachtingen lag.

In een artikel van Datanews van 8 juni 2012 bemerk ik een zeer opmerkelijke uitspraak van de vader van het Internet, dr. Vint Cerf, actueel vice-president en Google evangelist.

“Ik ben nooit een voorstander geweest van het opengooien van de domeinnaamruimte”, klonk het. “Eén uitzondering misschien: het is geweldig dat tld’s in andere dan de Latijnse tekens mogelijk zijn. Daarover heb ik ook nooit iemand horen klagen (lacht).”

Vint Cerf is oprichter van ICANN en is gedurende een ruime periode (7 jaar) ook voorzitter van ICANN geweest.

Of de komst van deze massa nieuwe domein extensies de Internet gebruiker uit het lood zal slaan blijft zeer de vraag. Afgaande op het huidige gedrag van de modale Internet gebruiker zal die zich niet bekommeren om het feit van de extra url’s en zich richten tot Google om te vinden wat hij/zij zoekt. Dus mag en durf ik te besluiten dat er voor de surfer geen drastische gedragspratroon-veranderingen zullen optreden.

 

IPv6 – het finale startschot is gegeven.

June 8th, 2012

IPv66 Juni 2012 – De dag waarop de definitieve kick-off van IPv6 werd gegeven. Over de ganse wereld werd door diverse partijen, telco’s, providers, bedrijven, organisaties, overheden getracht de implementatie van IPv6 op gang te brengen. Door toekennen van een IPv6 adres aan websites, emailservices, dns-en en diens meer wordt de Internet wereld verder opengetrokken en open gesteld voor de miljarden gebruikers en devices die momenteel in gebruik zijn. Uiteraard gaat een dergelijke actie niet zonder de nodige moeite.

 

Tijd om terug in de pen te schieten …

June 8th, 2012

PenEr zijn momenten in ons leven dat we druk doende zijn met bepaalde taken, ons verdiepen in bepaalde materies en we er niet meer toe komen om een rustig moment te vinden om onze bevindingen en hypothesen neer te schrijven. Wel, dat moment is er voor mij terug, gelukkig maar zou ik durven te zeggen.

De voorbije maanden ging de aandacht vooral naar de cyber veiligheid en de daaraan verbonden projecten en werkgroepen. Massa’s teksten en voorstellen werden geanalyseerd, diverse rapporten doorworsteld. En telkens komen we bij dezelfde besluiten : wat we ook proberen in mekaar te zetten aan regelgeving, telkens zijn we te laat. Technologie evolueert heel snel, en de cyber criminals zijn uiteraard even snel bij de nieuwigheden als wij. Daarenboven weten we allemaal dat een eerste versie van een programma zijn kinderziekten kent. EN net daarvan kunnen die criminelen dan hun voordeel maken.

In de media konden we recent nog lezen dat bij Linkedin enkele miljoenen logins en paswoorden werden ontvreemd (gehackt). Resultaat van dergelijke acties zijn tweeërlei : aan de ene kant wordt de veiligheid van het platform op de proef gesteld en duidelijk ook aan de kaak gesteld, aan de andere kant is het ook een manier om het platform concurrentieel te ontwrichten. Meermaals stellen wij ons dan de vraag : wie heeft hier nu uiteindelijk baat bij ? Wie kan er munt uit slaan ?

Voor de komende weken heb ik alvast één en ander op mijn agenda gezet met het oog op een analyse van veilig internetverkeer tussen onze jongsten, en dat naast al datgene wat al geboekt was door mijn Internet Society en mijn ICANN activiteiten. Immers weldra worden de ingediende nieuwe gTLD applicaties bekend gemaakt (zowat 2000 dossiers). Mijn taak bestaat erin, samen met 14 andere collega’s van ALAC, de bemerkingen en commentaren vanuit de Internet gebruikershoek te kanaliseren en te beoordelen. De termijn gedurende dewelke we deze opdracht dienen af te handelen is voorlopig bepaald op 7 maanden. Laat mij duidelijk zijn : dit is geen betaalde job maar een vrijwillige medewerking aan de verdere groei en uitbouw van het Internet.

 

 

Internetvrijheid blijft in de spotlights.

February 26th, 2012

Desondanks de financiële en economische crisis blijft de media heel wat aandacht besteden aan de internet vrijheidsproblematiek. En niet ten onrechte. Op internationaal niveau zijn er 2 belangrijke dossiers die onze aandacht vergen : SOPA (USA) en ACTA (EU). Voor SOPA (Stop Online Piracy Act) is er inmiddels ook heel wat tegenkanting gekomen, doch mijn aandacht gaat nu vooral naar de Europese actie : Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

De voorbije weken is er een vrij groot debat ontstaan rond het al dan niet goedkeuren van deze EU overeenkomst. Sommige politici proberen met grootse woorden de stelling van de nood voor dergelijke regelgeving te verdedigen. Uiteindelijk heeft deze regelgeving een louter economische doelstelling en verdedigt ze hoofdzakelijk de rechten van eerder kapitaalkrachtige organisaties en veel minder de rechten van de kleinere auteurs. Niet dat ik onmiddellijk voorstander ben van de acties van een Anonymous toch kan ik mij aansluiten bij het feit dat de rechten van onze internet gebruikers en dus de burgers zwaar worden aangetast om tenslotte een eerder kleine groep ten gunste te staan.

» Read more: Internetvrijheid blijft in de spotlights.

HADOPI, SOPA, ACTA, 3strike law, niet bepaald gebruiksvriendelijk

February 9th, 2012

De laatste 3 jaar werd heel veel aandacht besteed aan de illegale transacties op het internet. Tenminste dat zou men denken als men de diverse wetten en voorliggende regelgeving mag geloven. Het gaat echter hoofdzakelijk om het “gebruiken” van intellectueel eigendom via het internet, om het in één zin samen te vatten. Maar wat met de eigendommen van de zovele slachtoffers van de criminele feiten en acties op het internet ?

Laat mij duidelijk zijn, ik heb helemaal geen probleem met het vergoeden van intellectueel eigendom, daar wil ik trouwens ook van genieten. Toch mag het geen overheersend thema worden. Er zijn nog wel meer problemen op het internet waarbij heel veel personen eigendommen en bezittingen verliezen maar daar wordt dan niet echt wat aan gedaan. Mijn ervaring met de inmiddels reeds 6 jaar bestaande Internet Ombudsman spreekt voor zich.

» Read more: HADOPI, SOPA, ACTA, 3strike law, niet bepaald gebruiksvriendelijk

Nieuwe regering … nieuwe activiteiten …

December 9th, 2011

Eindelijk, meer dan 500 dagen om een regering te vormen. Dit moet nu toch een rotsvaste, staalharde regering zijn die alle deiningen moet kunnen doorstaan. Ook voor verenigingen, organisaties en bedrijven betekent dit een periode van drukte. Immers, alle contacten met de kabinetten dienen herstart te worden. Met de eindejaarsperiode in zicht niet zo evident.

Allicht zullen we in de komende weken een beter beeld krijgen op de prioriteiten die deze regering op de agenda zal plaatsen. Wij kijken alvast uit naar wat het kabinet van de minister van Economie, meer bepaald het departement Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, zal ontplooien aan activiteiten en welke voorstellen op de tafel zullen komen. Wetende dat er op 2 december reeds een aantal voorstellen op de ministerraad werden besproken kunnen we ervan uitgaan dat bepaalde beslissingen vrij snel naar de kamer zullen komen. Onze speurneus gaat alvast aan de slag.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close