Archive for the ‘ISOC’ category

IPv6 – het finale startschot is gegeven.

June 8th, 2012

IPv66 Juni 2012 – De dag waarop de definitieve kick-off van IPv6 werd gegeven. Over de ganse wereld werd door diverse partijen, telco’s, providers, bedrijven, organisaties, overheden getracht de implementatie van IPv6 op gang te brengen. Door toekennen van een IPv6 adres aan websites, emailservices, dns-en en diens meer wordt de Internet wereld verder opengetrokken en open gesteld voor de miljarden gebruikers en devices die momenteel in gebruik zijn. Uiteraard gaat een dergelijke actie niet zonder de nodige moeite.

 

Tijd om terug in de pen te schieten …

June 8th, 2012

PenEr zijn momenten in ons leven dat we druk doende zijn met bepaalde taken, ons verdiepen in bepaalde materies en we er niet meer toe komen om een rustig moment te vinden om onze bevindingen en hypothesen neer te schrijven. Wel, dat moment is er voor mij terug, gelukkig maar zou ik durven te zeggen.

De voorbije maanden ging de aandacht vooral naar de cyber veiligheid en de daaraan verbonden projecten en werkgroepen. Massa’s teksten en voorstellen werden geanalyseerd, diverse rapporten doorworsteld. En telkens komen we bij dezelfde besluiten : wat we ook proberen in mekaar te zetten aan regelgeving, telkens zijn we te laat. Technologie evolueert heel snel, en de cyber criminals zijn uiteraard even snel bij de nieuwigheden als wij. Daarenboven weten we allemaal dat een eerste versie van een programma zijn kinderziekten kent. EN net daarvan kunnen die criminelen dan hun voordeel maken.

In de media konden we recent nog lezen dat bij Linkedin enkele miljoenen logins en paswoorden werden ontvreemd (gehackt). Resultaat van dergelijke acties zijn tweeërlei : aan de ene kant wordt de veiligheid van het platform op de proef gesteld en duidelijk ook aan de kaak gesteld, aan de andere kant is het ook een manier om het platform concurrentieel te ontwrichten. Meermaals stellen wij ons dan de vraag : wie heeft hier nu uiteindelijk baat bij ? Wie kan er munt uit slaan ?

Voor de komende weken heb ik alvast één en ander op mijn agenda gezet met het oog op een analyse van veilig internetverkeer tussen onze jongsten, en dat naast al datgene wat al geboekt was door mijn Internet Society en mijn ICANN activiteiten. Immers weldra worden de ingediende nieuwe gTLD applicaties bekend gemaakt (zowat 2000 dossiers). Mijn taak bestaat erin, samen met 14 andere collega’s van ALAC, de bemerkingen en commentaren vanuit de Internet gebruikershoek te kanaliseren en te beoordelen. De termijn gedurende dewelke we deze opdracht dienen af te handelen is voorlopig bepaald op 7 maanden. Laat mij duidelijk zijn : dit is geen betaalde job maar een vrijwillige medewerking aan de verdere groei en uitbouw van het Internet.

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close