Archive for the ‘Internet in Belgium’ category

Een Belgische NSA op ons internet ?

October 9th, 2013

Juli 2013 werd door het federaal parlement beslist om aan de vereisten van de EU regelgeving te voldoen. Met name de data retentie regulering. België liep het risico een “zware” boete te moeten betalen wegens het niet implementeren van de EU regelgeving (EU directive 2006/24/EC) en daarom zou dan ook snel even een wet worden gestemd die alle telecom operatoren verplicht gedurende 12 maanden de communicatie-elementen (dus niet de inhoud) bij te houden. Dit vergt uiteraard extra opslagcapaciteit in de datacenters.

De Vlaamse openbare nieuwszender VRT liet dit niet onopgemerkt voorbij gaan en ging op interview. Minister Johan Vande Lanotte werd om uitleg gevraagd bij deze wet, en ook mij werd om een visie vanuit de providers en gebruikershoek gevraagd. U kan de uitzending nog bekijken op deze link.
» Read more: Een Belgische NSA op ons internet ?

Tijd om terug in de pen te schieten …

June 8th, 2012

PenEr zijn momenten in ons leven dat we druk doende zijn met bepaalde taken, ons verdiepen in bepaalde materies en we er niet meer toe komen om een rustig moment te vinden om onze bevindingen en hypothesen neer te schrijven. Wel, dat moment is er voor mij terug, gelukkig maar zou ik durven te zeggen.

De voorbije maanden ging de aandacht vooral naar de cyber veiligheid en de daaraan verbonden projecten en werkgroepen. Massa’s teksten en voorstellen werden geanalyseerd, diverse rapporten doorworsteld. En telkens komen we bij dezelfde besluiten : wat we ook proberen in mekaar te zetten aan regelgeving, telkens zijn we te laat. Technologie evolueert heel snel, en de cyber criminals zijn uiteraard even snel bij de nieuwigheden als wij. Daarenboven weten we allemaal dat een eerste versie van een programma zijn kinderziekten kent. EN net daarvan kunnen die criminelen dan hun voordeel maken.

In de media konden we recent nog lezen dat bij Linkedin enkele miljoenen logins en paswoorden werden ontvreemd (gehackt). Resultaat van dergelijke acties zijn tweeërlei : aan de ene kant wordt de veiligheid van het platform op de proef gesteld en duidelijk ook aan de kaak gesteld, aan de andere kant is het ook een manier om het platform concurrentieel te ontwrichten. Meermaals stellen wij ons dan de vraag : wie heeft hier nu uiteindelijk baat bij ? Wie kan er munt uit slaan ?

Voor de komende weken heb ik alvast één en ander op mijn agenda gezet met het oog op een analyse van veilig internetverkeer tussen onze jongsten, en dat naast al datgene wat al geboekt was door mijn Internet Society en mijn ICANN activiteiten. Immers weldra worden de ingediende nieuwe gTLD applicaties bekend gemaakt (zowat 2000 dossiers). Mijn taak bestaat erin, samen met 14 andere collega’s van ALAC, de bemerkingen en commentaren vanuit de Internet gebruikershoek te kanaliseren en te beoordelen. De termijn gedurende dewelke we deze opdracht dienen af te handelen is voorlopig bepaald op 7 maanden. Laat mij duidelijk zijn : dit is geen betaalde job maar een vrijwillige medewerking aan de verdere groei en uitbouw van het Internet.

 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close