Archive for the ‘ICANN’ category

Nieuwe Internet-extensies in de maak, enkele reacties.

June 8th, 2012

ICANN logoHet zal jullie wel niet ontgaan zijn dat dit jaar binnen de wereld van domein namen een enorme mijlpaal werd bereikt. Met de beslissing van ICANN eind 2011 werd een enorme trein op gang gebracht. Eind mei 2012 werd uiteindelijk de registratieperiode voor kandidaat Internet extensies afgesloten. Volgens ICANN zijn meer dan 2.000 dossiers ontvangen, een aantal dat buiten de meeste verwachtingen lag.

In een artikel van Datanews van 8 juni 2012 bemerk ik een zeer opmerkelijke uitspraak van de vader van het Internet, dr. Vint Cerf, actueel vice-president en Google evangelist.

“Ik ben nooit een voorstander geweest van het opengooien van de domeinnaamruimte”, klonk het. “Eén uitzondering misschien: het is geweldig dat tld’s in andere dan de Latijnse tekens mogelijk zijn. Daarover heb ik ook nooit iemand horen klagen (lacht).”

Vint Cerf is oprichter van ICANN en is gedurende een ruime periode (7 jaar) ook voorzitter van ICANN geweest.

Of de komst van deze massa nieuwe domein extensies de Internet gebruiker uit het lood zal slaan blijft zeer de vraag. Afgaande op het huidige gedrag van de modale Internet gebruiker zal die zich niet bekommeren om het feit van de extra url’s en zich richten tot Google om te vinden wat hij/zij zoekt. Dus mag en durf ik te besluiten dat er voor de surfer geen drastische gedragspratroon-veranderingen zullen optreden.

 

IPv6 – het finale startschot is gegeven.

June 8th, 2012

IPv66 Juni 2012 – De dag waarop de definitieve kick-off van IPv6 werd gegeven. Over de ganse wereld werd door diverse partijen, telco’s, providers, bedrijven, organisaties, overheden getracht de implementatie van IPv6 op gang te brengen. Door toekennen van een IPv6 adres aan websites, emailservices, dns-en en diens meer wordt de Internet wereld verder opengetrokken en open gesteld voor de miljarden gebruikers en devices die momenteel in gebruik zijn. Uiteraard gaat een dergelijke actie niet zonder de nodige moeite.

 

Tijd om terug in de pen te schieten …

June 8th, 2012

PenEr zijn momenten in ons leven dat we druk doende zijn met bepaalde taken, ons verdiepen in bepaalde materies en we er niet meer toe komen om een rustig moment te vinden om onze bevindingen en hypothesen neer te schrijven. Wel, dat moment is er voor mij terug, gelukkig maar zou ik durven te zeggen.

De voorbije maanden ging de aandacht vooral naar de cyber veiligheid en de daaraan verbonden projecten en werkgroepen. Massa’s teksten en voorstellen werden geanalyseerd, diverse rapporten doorworsteld. En telkens komen we bij dezelfde besluiten : wat we ook proberen in mekaar te zetten aan regelgeving, telkens zijn we te laat. Technologie evolueert heel snel, en de cyber criminals zijn uiteraard even snel bij de nieuwigheden als wij. Daarenboven weten we allemaal dat een eerste versie van een programma zijn kinderziekten kent. EN net daarvan kunnen die criminelen dan hun voordeel maken.

In de media konden we recent nog lezen dat bij Linkedin enkele miljoenen logins en paswoorden werden ontvreemd (gehackt). Resultaat van dergelijke acties zijn tweeërlei : aan de ene kant wordt de veiligheid van het platform op de proef gesteld en duidelijk ook aan de kaak gesteld, aan de andere kant is het ook een manier om het platform concurrentieel te ontwrichten. Meermaals stellen wij ons dan de vraag : wie heeft hier nu uiteindelijk baat bij ? Wie kan er munt uit slaan ?

Voor de komende weken heb ik alvast één en ander op mijn agenda gezet met het oog op een analyse van veilig internetverkeer tussen onze jongsten, en dat naast al datgene wat al geboekt was door mijn Internet Society en mijn ICANN activiteiten. Immers weldra worden de ingediende nieuwe gTLD applicaties bekend gemaakt (zowat 2000 dossiers). Mijn taak bestaat erin, samen met 14 andere collega’s van ALAC, de bemerkingen en commentaren vanuit de Internet gebruikershoek te kanaliseren en te beoordelen. De termijn gedurende dewelke we deze opdracht dienen af te handelen is voorlopig bepaald op 7 maanden. Laat mij duidelijk zijn : dit is geen betaalde job maar een vrijwillige medewerking aan de verdere groei en uitbouw van het Internet.

 

 

ICANN verduidelijkt de tijdslijn voor de nieuwe GTLDs

February 19th, 2012

ICANN heeft bevestigd dat de grote “Reveal day” zal plaats hebben op 1 mei 2012. Op die datum zal ICANN de lijst publiek maken van alle ingediende nieuwe GTLD dossiers. Vanaf dan zullen de “publieke commentaar” periode  (tot 30 juni 2012) en de “bezwaar” periode (voor ongeveer 7 maanden)  van start.

Er is wel enig scepticisme omtrent de tijdsspanne waarbinnen ICANN de zaken kan afhandelen. Het zal ‘m vooral in de details zitten, moeilijk om te bevestigen dat ICANN zich aan de vooropgestelde termijnen zal kunnen houden. Evenwel zien we dat niet dat grote aantal kandidaten zich hebben ingeschreven. Die hebben uiteraard nog tijd tot 29 maart 2012 om zich in te schrijven in het TAS (Top Level Domain Application System) en de vereiste 5.000 dollars te storten. De uiteindelijke inschrijving van de applicaties gebeurd dan op 12 april 2012 met de storting van de resterende 180.000 dollars.

De eerste evaluaties zullen starten op 12 juni 2012 waarvan de eerste resultaten mogen verwacht worden tegen 12 november 2012. En meteen zullen dan ook de geslaagde applicaties bekend zijn, misschien zelfs voordien al bekend. Wie faalt krijgt nog tot 29 november 2012 de kans om bij te sturen. Eén dag later zal dan de volgende fase aanvangen waarbij de meer complexe toepassingen aan bod zullen komen. Het gaat dan om kandidaten die meerdere toepassingen hebben ingediend.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close