De komende WCIT zorgt voor de nodige kopzorgen.

August 23rd, 2012 by Rudi Vansnick Leave a reply »

In december (3-14) plant de International Telecommunication Union (ITU) in Dubai (UAE) de World Conference on International Telecommunications (WCIT), een veel besproken conferentie op internationaal vlak. Tijdens deze conferentie worden huidige regels van de telecommunicatie (International Telecommunications Regulations (ITRs)) herbekeken en desgevallend ook aangepast. De laatste wijzigingen dateren van 1988, de periode waarin het Internet zich aan het vormen was. In de media hebben we van vele organisaties reeds reacties gezien. De schrik zit er goed in …

Waarom die heisa ?

Het succes van Internet, zoals we het vandaag kennen, ligt in het feit dat het steeds werd aangestuurd door een organisaties die open, consensus gedreven standaard processen als basis aanhouden. Onder deze organisaties zien we onder meer IETF (Internet Engineering Task Force), IAB (Internet Architecture Board)  organisaties gevormd door en met een massa vrijwilligers. Moet het nog gezegd zijn dat heel wat goed functionerende structuren en concepten nogal dikwijls berusten op vrijwilligerswerk ?

De inmenging van zovele andere partijen, waaronder ook de overheden, maakt het werk van dergelijke organisaties een stuk moeilijker en werkt als een rem op de innovatie en verdere groei van deze prachtige technologie. Tijdens de komende WCIT wordt het debat gevoerd door de ITU met een aantal eisen tot wijziging van de werking van en controle op het Internet. Tot op heden zijn vooral standaarden opgezet door open en transparante organisaties de basis van het toch wel extreem goed werkend Internet. Met de eisen en verzuchtingen van de ITU komen een aantal van deze standaarden in het gedrang. Zo zien we onder meer volgende elementen opduiken in de voorstellen van de ITU :

  • de ITU-T standaarden worden verplicht;
  • Internet interconnectie via de ITRs als nieuw model;
  • impact op de domein namen structuur alsook op de adressering (IP-adressen);
  • regulering van netwerk gedeelten die nooit deel hebben uitgemaakt van het telecom pakket, inclusief IP routering;
  • uitbreiding van de scope en toepassing van de ITRs op Internet providers.

Het hoeft geen betoog dat dergelijke veranderingen zeer vergaande gevolgen kan hebben voor de globale connectiviteit alsook de toekomstige evolutie en groei van het Internet. Vooral de open en vrije toegankelijkheid lijken hierbij op het spel te staan. De recente berichten rond goedkeuring van diverse telecom wetten (afscherming en begrenzing van de toegang tot Internet) in landen als Rusland, USA, China en andere grote mogendheden brengen heel wat onrust onder de organisaties die tot op heden het draagvlak zijn van het Internet. Het multi-stakeholder concept van het huidige Internet beheer (organigram) heeft bewezen succesvol te kunnen werken, desondanks de complexiteit en de diverse spelers rond de tafel. ICANN, IGF zijn voorbeelden van dit multi-stakeholder model. Uiteraard zijn er altijd wel onenigheden maar meestal werden de plooien glad gestreken.

Met 20 jaar historiek kan gesteld worden dat Internet Society toch heel wat heeft bijgedragen tot wat Internet vandaag is en de mogelijkheden die zovele miljarden gebruikers worden geboden. Uiteraard zijn we bij Internet Society Belgium dan ook zeer ongerust en proberen wij overheden en belangrijke structuren te overtuigen om niet zomaar een blanco  check te tekenen voor ITU.  Het onderbrengen van het “beheer” van “ons” Internet bij de telecom spelers lijkt ons dan ook een stap te ver. Betrokkenheid en inbreng zijn altijd welkom en zelfs meer dan gewenst, maar overmacht in controle kan heel wat schade berokkenen.

Wij roepen dan ook alle overheden ter wereld op om de wijzigingen die door ITU doorheen de ITRs worden voorgesteld te verwerpen. Deze ITRs kunnen de veiligheid en stabiliteit van het wereldwijde web ondermijnen. Een open debat op nationaal vlak is dan ook een vereiste en zal eerstdaags op de agenda worden geplaatst van Internet Society Belgium. Wij nodigen alvast alle geïnteresseerden uit om ons te vervoegen in deze actie.

 

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close