Internetvrijheid blijft in de spotlights.

February 26th, 2012 by Rudi Vansnick Leave a reply »

Desondanks de financiële en economische crisis blijft de media heel wat aandacht besteden aan de internet vrijheidsproblematiek. En niet ten onrechte. Op internationaal niveau zijn er 2 belangrijke dossiers die onze aandacht vergen : SOPA (USA) en ACTA (EU). Voor SOPA (Stop Online Piracy Act) is er inmiddels ook heel wat tegenkanting gekomen, doch mijn aandacht gaat nu vooral naar de Europese actie : Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

De voorbije weken is er een vrij groot debat ontstaan rond het al dan niet goedkeuren van deze EU overeenkomst. Sommige politici proberen met grootse woorden de stelling van de nood voor dergelijke regelgeving te verdedigen. Uiteindelijk heeft deze regelgeving een louter economische doelstelling en verdedigt ze hoofdzakelijk de rechten van eerder kapitaalkrachtige organisaties en veel minder de rechten van de kleinere auteurs. Niet dat ik onmiddellijk voorstander ben van de acties van een Anonymous toch kan ik mij aansluiten bij het feit dat de rechten van onze internet gebruikers en dus de burgers zwaar worden aangetast om tenslotte een eerder kleine groep ten gunste te staan.

Een organisatie als Sabam probeert reeds meerdere jaren om onze overheid te overtuigen van het invoeren van een algemeen heffingsrecht bij alle internet providers. Na de heffing op de geheugenkaarten, gsm’s en andere opslagdevices zou dit nog maar eens een overtreding zijn van de vrijheid van onze burgers. In die zin dat we voor het maken van foto’s met ons eigen fototoestel ook al rechten moeten betalen aan een organisatie die immers niet kan bepalen aan wie ze die rechten moet uitkeren. De technologie laat toe om heel wat beschermingen en hindernissen te bouwen zonder dat daarvoor de toegang tot het internet dient gefilterd of afgeblokt te worden. Maar daar hebben dergelijke organisaties geen oren naar. Dat betekent uiteraard wat investeren. Ik heb tot dusver nooit Sabam weten klagen over het feit dat gratis reclame via het open en vrije internet voor muziek, video, film etc mogelijk is. Laat ons eens alle gratis reclame voor muziek, film e.d. filteren en blokkeren. Men mag verwachten dat de opstand vanuit dergelijke organisaties dan minstens even groot zal zijn.

Om toch nog even duidelijk te stellen : ik ben absoluut niet tegen het heffen van auteursrechten, in tegendeel. Als auteur van deze blog zou ik het immers ook leuk vinden daarvoor wat eurocentjes te krijgen. Ik durf te stellen dat er heel wat andere modaliteiten zijn om de piraterij op het internet te bestrijden. Begin eerst bij diegenen die het aanbieden die er tenslotte ook nog eens zwart geld aan overhouden. Geef de burger de modaliteiten om dergelijke zaken aan te geven bij bepaalde instanties zodat het aanbod wordt teruggedrongen.

De Internet Ombudsman blijft niet bij de pakken zitten en biedt een platform aan om de boosdoeners aan te melden.

 

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close