HADOPI, SOPA, ACTA, 3strike law, niet bepaald gebruiksvriendelijk

February 9th, 2012 by Rudi Vansnick Leave a reply »

De laatste 3 jaar werd heel veel aandacht besteed aan de illegale transacties op het internet. Tenminste dat zou men denken als men de diverse wetten en voorliggende regelgeving mag geloven. Het gaat echter hoofdzakelijk om het “gebruiken” van intellectueel eigendom via het internet, om het in één zin samen te vatten. Maar wat met de eigendommen van de zovele slachtoffers van de criminele feiten en acties op het internet ?

Laat mij duidelijk zijn, ik heb helemaal geen probleem met het vergoeden van intellectueel eigendom, daar wil ik trouwens ook van genieten. Toch mag het geen overheersend thema worden. Er zijn nog wel meer problemen op het internet waarbij heel veel personen eigendommen en bezittingen verliezen maar daar wordt dan niet echt wat aan gedaan. Mijn ervaring met de inmiddels reeds 6 jaar bestaande Internet Ombudsman spreekt voor zich.

Indien men het intellectueel eigendom en de piraterij wil bestrijden moet men meer doen dan alleen maar de burger straffen die, in heel wat gevallen, zich van geen kwaad bewust is. Men gaat ervan uit dat iedere burger even vaardig met de digitale technologie kan omspringen, minder is echter waar. Velen hebben leren omgaan met het internet door noodzaak, immers niet op het internet aangesloten zijn is zowat hetzelfde als geen aansluiting op elektriciteit of gas hebben.

Het feit dat de burger illegaal materiaal kan downloaden betekent dat dit materiaal dan ook aangeboden wordt op een illegale manier. En net daar wordt in geen enkele wet daadkrachtig opgetreden. Uiteraard is het makkelijker een onschuldige burger te laten opdraaien dan de effectieve daders aan te pakken, die aan het ganse verhaal beslist heel wat verdienste hebben. Dit lijkt mij dan ook een dossier voor de fraudebestrijding, maar die zal snel sneuvelen bij het feit dat de daders meestal niet binnen onze landsgrenzen zitten. Oplossing hiervoor : toegang tot die diensten niet toelaten net zoals dat voor andere cases wordt gedaan (ik verwijs naar kinderporno).

Hiermee kom ik natuurlijk gevaarlijk dicht bij de ACTA voorstellen. Hopelijk blijft men uit de buurt van de HADOPI (Franse wetgeving) en de Engelse 3-strike law. Een internetgebruiker die tot 3 maal toe illegaal materiaal heeft gedownload wordt voor 1 jaar van het internet geschrapt. Theoretisch beslist geen probleem maar wat doe je dan met de cybercafé’s, met de publieke internettoegangen ? Wil men dan ook een gaatje knippen in de e-ID van die persoon zodat iedereen kan merken dat hij/zij een illegale downloader is ?

Onbegrijpelijk dat dergelijke wetsvoorstellen en regelgevingen zonder veel input van de burger en zijn vertegenwoordigende organisaties worden opgebouwd. Publieke hoorzittingen in deze context lijken mij dan ook meer dan noodzakelijk. In de komende dagen wil ik daar beslist werk van maken, tenminste toch binnen ons Belgisch bestek. Ik bemerk dat het merendeel van onze Euro-parlementairen positief hebben gestemd, tijd dus om hen te wijzen op de gevolgen die deze regelgeving kan hebben op de gemeenschap.

Advertisement

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close