Archive for February, 2012

Internetvrijheid blijft in de spotlights.

February 26th, 2012

Desondanks de financiële en economische crisis blijft de media heel wat aandacht besteden aan de internet vrijheidsproblematiek. En niet ten onrechte. Op internationaal niveau zijn er 2 belangrijke dossiers die onze aandacht vergen : SOPA (USA) en ACTA (EU). Voor SOPA (Stop Online Piracy Act) is er inmiddels ook heel wat tegenkanting gekomen, doch mijn aandacht gaat nu vooral naar de Europese actie : Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

De voorbije weken is er een vrij groot debat ontstaan rond het al dan niet goedkeuren van deze EU overeenkomst. Sommige politici proberen met grootse woorden de stelling van de nood voor dergelijke regelgeving te verdedigen. Uiteindelijk heeft deze regelgeving een louter economische doelstelling en verdedigt ze hoofdzakelijk de rechten van eerder kapitaalkrachtige organisaties en veel minder de rechten van de kleinere auteurs. Niet dat ik onmiddellijk voorstander ben van de acties van een Anonymous toch kan ik mij aansluiten bij het feit dat de rechten van onze internet gebruikers en dus de burgers zwaar worden aangetast om tenslotte een eerder kleine groep ten gunste te staan.

» Read more: Internetvrijheid blijft in de spotlights.

ICANN verduidelijkt de tijdslijn voor de nieuwe GTLDs

February 19th, 2012

ICANN heeft bevestigd dat de grote “Reveal day” zal plaats hebben op 1 mei 2012. Op die datum zal ICANN de lijst publiek maken van alle ingediende nieuwe GTLD dossiers. Vanaf dan zullen de “publieke commentaar” periode  (tot 30 juni 2012) en de “bezwaar” periode (voor ongeveer 7 maanden)  van start.

Er is wel enig scepticisme omtrent de tijdsspanne waarbinnen ICANN de zaken kan afhandelen. Het zal ‘m vooral in de details zitten, moeilijk om te bevestigen dat ICANN zich aan de vooropgestelde termijnen zal kunnen houden. Evenwel zien we dat niet dat grote aantal kandidaten zich hebben ingeschreven. Die hebben uiteraard nog tijd tot 29 maart 2012 om zich in te schrijven in het TAS (Top Level Domain Application System) en de vereiste 5.000 dollars te storten. De uiteindelijke inschrijving van de applicaties gebeurd dan op 12 april 2012 met de storting van de resterende 180.000 dollars.

De eerste evaluaties zullen starten op 12 juni 2012 waarvan de eerste resultaten mogen verwacht worden tegen 12 november 2012. En meteen zullen dan ook de geslaagde applicaties bekend zijn, misschien zelfs voordien al bekend. Wie faalt krijgt nog tot 29 november 2012 de kans om bij te sturen. Eén dag later zal dan de volgende fase aanvangen waarbij de meer complexe toepassingen aan bod zullen komen. Het gaat dan om kandidaten die meerdere toepassingen hebben ingediend.

HADOPI, SOPA, ACTA, 3strike law, niet bepaald gebruiksvriendelijk

February 9th, 2012

De laatste 3 jaar werd heel veel aandacht besteed aan de illegale transacties op het internet. Tenminste dat zou men denken als men de diverse wetten en voorliggende regelgeving mag geloven. Het gaat echter hoofdzakelijk om het “gebruiken” van intellectueel eigendom via het internet, om het in één zin samen te vatten. Maar wat met de eigendommen van de zovele slachtoffers van de criminele feiten en acties op het internet ?

Laat mij duidelijk zijn, ik heb helemaal geen probleem met het vergoeden van intellectueel eigendom, daar wil ik trouwens ook van genieten. Toch mag het geen overheersend thema worden. Er zijn nog wel meer problemen op het internet waarbij heel veel personen eigendommen en bezittingen verliezen maar daar wordt dan niet echt wat aan gedaan. Mijn ervaring met de inmiddels reeds 6 jaar bestaande Internet Ombudsman spreekt voor zich.

» Read more: HADOPI, SOPA, ACTA, 3strike law, niet bepaald gebruiksvriendelijk

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close